Ιδρυτική Διακήρυξη 4 Οκτωβρίου1974 - Ν.Δ Θεσσαλονίκης